Een brief van Morris Cerullo over De Grote Verzoendag Viering!

               
               

MORRIS CERULLO

Dit jaar vieren wij de Grote Verzoendag op vrijdag 29 September. Dit is de heiligste tijd van het jaar voor Gods uitverkoren volk. De Heere bevestigt deze dag als een “altoosdurende inzetting” voor u!

14 september, 2017

 Geliefde Partner in Profetie,

God heeft ons specifieke seizoenen gegeven om te vieren en te gedenken.

De Grote Verzoendag (Yom Kippoer) is de eerste van Gods Feesten. In Exodus 23:14-15 geeft God ons deze aanwijzing: Drie keer per jaar zult u een Feest houden voor Mij … en niemand zal voor Mij verschijnen met lege handen. 

Geliefde, Gods Plan voor dit seizoen van Verzoening is dat wij Hem eren met onze offerande … en Zijn Verzoeningszegeningen ontvangen!

Gedurende deze tijd van Verzoening belooft God een zegen vrij te zetten als geen andere. Deze zegen kan uw leven veranderen van gebrek naar overvloed, van verdriet naar vreugde en van gevecht en naar meer dan genoeg.

Partner, dit seizoen van Verzoening is Gods tijd om u een FRISSE START te geven, een NIEUW BEGIN, en verse zalving!

Terwijl ik voor u aan het bidden was voelde ik aan, dat deze tijd van Verzoening uw tijd is … uw Goddelijk moment is om een DOORBRAAK ERVARING binnen te gaan voor uw persoonlijke leven en voor geliefden om u heen!

Geliefde, seizoenen zijn heel belangrijk voor God! 

De Grote Verzoendag is Gods seizoen van herstel voor alles wat de vijand van u gestolen heeft. Grijp Gods tijdsbepaling vast … alles wat van u was afgenomen, zal hersteld worden, maar alleen als u onderscheidt en handelt naar Gods Woord.

Het Hebreeuwse volk keek het hele jaar uit naar de Grote Verzoendag. Dit was een bepalende tijd – die ENE DAG van HET JAAR – waarop de Hogepriester het Heilige der Heiligen zou binnentreden vanwege hun zonden.

Geliefde, De Grote Verzoendag is Gods tijd voor vergeving en een nieuw begin. Deze viering van Verzoening was specifiek ingesteld door God zelf om een nieuwe zegen te brengen in het leven van Zijn volk. 

Geliefde, behoort u bij Gods volk?

Dan is deze Grote Verzoendag Viering voor u bestemd! Verzoendag is uw tijd om Gods zegen en vergeving te ervaren als in geen andere tijd van het jaar.  

Verzoendag is niet alleen een Joodse feestdag. Verzoening is Gods aangewezen tijd voor u. Daarom vertelt de Bijbel ons om “de Grote Verzoendag Feest te houden”. De Grote Verzoendag is een voorafschaduwing van wat Christus voor ons gedaan heeft.

Partner, Verzoening gaat helemaal over VERGEVING. God wil u vergeven en herstellen. Psalm 103:12 zegt: “Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.”

Deze Verzoendag gaat u de kracht van Gods vergeving opnieuw ervaren. Daarom heb ik een speciale bedieningsboodschap bereid, die u in de volheid van deze openbaring zal brengen!

· Deze krachtige boodschap zal u een wonderbaarlijk begrip geven in uw hart, van de diepgang van Gods Liefde en Vergeving voor u!

· Met deze openbaring van Vergeving zal Satan niet in staat zijn om u enige zonde of overtreding aan te rekenen. De kracht van Gods vergeving zal u letterlijk VRIJMAKEN!

· U zult TIEN krachtige Bijbelverhalen aangaande vergeving ontvangen, die u in de volle ervaring zal brengen van genezing, bevrijding en vrijheid van elke schuld en gebondenheid.

· Deze bedieningsonderwijzing, welke mijn geschenk voor u zal zijn voor uw Grote Verzoendag offerande, neemt u stap voor stap mee in hoe u iemand kunt vergeven die u onrecht  aangedaan heeft.

Partner, de kracht en ervaring van Gods bovennatuurlijke vergeving is essentieel voor uw doorbraak. U kunt in uw geestelijke leven niet vooruitgaan zonder dit Woord te ontvangen. Op Verzoendag is dit het Woord dat God wil dat u hoort!

Deze openbaring over VERGEVING brengt u naar een wonderbaarlijke uitstorting van HERSTEL en TERUGGAVE van alles wat de vijand gestolen heeft.

Geliefde, ik moet weten … wilt u HERSTEL en TERUGGAVE nu in dit seizoen van Verzoening? De sleutel tot geestelijke doorbraak is TIMING en Gods timing voor u is NÚ!

De meerderheid van de Christelijke wereld vergeet dat God Zijn Feesten van Verzoening,     Pasen en Pinksteren nooit heeft laten vervallen. De BELOFTES en VOORZIENINGEN welke God vastgesteld heeft voor deze heilige dagen zijn heden ten dage nog steeds voor u van toepassing! Net zoals Christus Zichzelf gaf als een offerande op een hoogheilige dag, zo roept God ons op om Hem te aanbidden en te eren met onze offerande.

Geliefde, uw getrouwe deelname aan de Grote Verzoendag zal u op de juiste plaats zetten om Gods ontzagwekkende beloftes van VERGEVING en HERSTEL te ontvangen. 

Vier dit jaar wat Christus voor u gedaan heeft door Hem een Grote Verzoendag offerande te geven, dat door Geloof de basis legt voor de manifestatie van HERSTEL, die u in uw leven wilt zien!

Geloof en handel

Op de Grote Verzoendag zal ik uw gebedsaanvragen en uw diepste noden voor God brengen om te geloven voor een frisse start, een NIEUW BEGIN … waar God de kracht van herstel vrijmaakt in uw leven, uw financiën, uw geestelijk leven, en voor al uw lichamelijke noden.

Neem nú deze gelegenheid door uw plaats in te nemen voor Gods uitstorting van HERSTEL EN TERUGGAVE.

Heeft u zich ooit afgevraagd, wat de voorgeschreven inzetting is, ten einde jezelf op juiste plaats te zetten om op de Grote Verzoendag Gods zegen te ontvangen? 

Partner … u moet uw offerande bij God brengen.

Onlangs herinnerde Theresa mij hieraan toen zij de Bijbel aan het lezen was. Ze zei, “Elke keer wanneer God Zijn volk wilde gaan zegenen – ELKE KEER – bracht het volk God een offerande.” Partner, ik moet u zeggen dat terwijl zei dat uitsprak, ik de Heilige Geest ervoer, Die mij herinnerde aan deze krachtige waarheid.

Wanneer u God uw beste geeft, plaatst u zichzelf op één lijn voor God om de Hemel te openen en zegeningen over u uit te storten!

Volgens Joël hoofdstuk 2 en Exodus hoofdstuk 23 zijn er zeven zegeningen die men mag verwachten. Het enige wat nodig is, is een daad van gehoorzaamheid.

God wil alleen maar dat u Hem gelooft - Hij is geen mens dat Hij liegen zou ...  

            1.      GODS GUNST

2.      GODS ZEGEN

3.      TERUGGAVE VAN ALLES WAT DE VIJAND GESTOLEN HEEFT

4.      VERWIJDERING VAN ALLE VERVLOEKINGEN

5.      GODDELIJKE GEZONDHEID EN EEN LANG LEVEN

6.      BOVENNATUURLIJKE HELDERHEID INZAKE UW DOEL

7.      REDDING VOOR U EN VOOR UW GEZIN

Partner, zaai uw beste Grote Verzoendag Offerande vandaag. Ik zal uw diepste noden op het gebedsaltaar leggen en u een krachtig en leerzaam boekje van Gods Openbaring over VERGEVING toesturen.

 
   

God heeft u voorbestemd de volle ervaring van Zijn herstel binnen te gaan, net zoals ik dit ontvangen heb! Maar eerst moet u een openbaring  van Gods vergeving diep in uw hart ontvangen.

Geliefde, zodra u dit krachtige onderwijs ontvangen hebt wil ik met u bidden. Mijn gebed voor u zal niet alleen zijn om de VOLLE MATE te ontvangen van Gods vergeving … maar ik zal voor u bidden en de belofte van God in uw leven VRIJZETTEN voor HERSTEL …

… en Partner, wanneer we eenparig in gebed overeenstemmen, zal ik Satan bevelen zijn handen van uw leven af te halen. Hij MOET alles teruggeven wat hij van u gestolen heeft. 

Deze kracht voor herstel en teruggave zal alleen in uw leven komen wanneer u het MIRAKEL van GODS VERGEVING pakt. Wanneer u mijn geschenk ontvangt en dit opent, zult u mijn persoonlijke gebed voor u aantreffen dat u in de dimensie van Gods HERSTEL zal brengen …  met Satan die VOLLEDIG moet teruggeven, alles wat hij van u gestolen heeft.

Stel niet uit, want de Grote Verzoendag nadert spoedig! Gods aangewezen seizoen voor uw doorbraak is aangebroken. Verandering komt in uw geestelijke leven, uw lichamelijke gezondheid, uw gezin. Bovennatuurlijke overvloed zal in uw financiën beginnen te stromen. 

 Gods dienaar,

 
   

      

 

  Morris Cerullo

 

P.S. 

Partner, laat mij weten dat u dit Woord ontvangen hebt, en dat u wilt dat ik Gods zegen van VERGEVING, HERSTEL en TERUGGAVE over uw leven vrijzet, in dit seizoen van Verzoening!

Het is nog een korte tijd tot aan de Grote Verzoendag die wij zullen vieren op vrijdag 29 september 2017. Dus stel niet uit! Vul nu uw Antwoordformulier in met vermelding van uw diepste noden alsmede uw Grote Verzoendag Offerande.

Terwijl u deze brief leest bereid ik me voor op grote samenkomsten in Indonesië en Maleisië. Dit zijn Moslimlanden. God heeft mij in het verleden gebruikt om daar enkele van onze grootste samenkomsten te houden. Uw Grote Verzoendag Offerande helpt mij om aanstaande oktober daarheen terug te gaan.

IN DEZE E-BRIEF van MORRIS CERULLO IS GEEN ANTWOORDFORMULIER

GEEF ONS DAAROM PER E-MAIL UW GEBEDSVERZOEKEN OP alsmede uw "Grote Verzoendag Gift". Vermeld ook uw voor- en achternaam, uw volledige adresgegevens en telefoonummer. Zo kunnen wij uw gegevens en gift correct in onze adminstratie noteren.

Bij betaling van uw gift vermeld: Uw postcode, huisnummer en "Grote Verzoendag Gift"    

Info: MCWE Nederland - Postbus 111 - 2990 AC Barendrecht. Tel. 0180 - 6211777  

 

De Nieuwe Bewijs Aanvoerders

Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Bent u bereid om anders te zijn?  

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 9 tot 17 uur. Tel. 0180-62 11 77. E-mail: info@mcwe.nl 

Stg. Morris Cerullo W.E.  Postbus 111 - 2990 AC Barendrecht 

Directors Nico & Josta Aarnoudse sinds 1989. 

(Voorgangers Gemeente GODS GENADE te Barendrecht) 

Gaat u ook naar de Wereld Conferentie in 2018?

info? Bel ons tel. 0180-621177

God reikte uit naar een weesjongen...

Morris Cerullo keerde in 1973 terug om de Dochters van Miriam te bezoeken, een Joods Orthodox weeshuis in Clifton, New Jersey, waar God hem op 14 1/2 jarige leeftijd bezocht en Jezus als de Messias openbaarde.

Ontvang het allergrootste wonder...

Dit boekje is tevens in het nederlands en ontvangt u gratis van ons. Neem gerust contact met ons op.  

De Grote Verzoendag - 29/30 september 2017

 

© 2011 - 2017 MORRIS CERULLO WERELD EVANGELISATIE NEDERLAND | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel