GODS LIEFDE IS GROTER...ONTVANG HET ALLERGROOTSTE WONDER...

Ontvang het allergrootste wonder...  

...de vergeving van uw zonden!  

Gods LIEFDE is groter dan enige zonde die u ooit heeft begaan...in uw verleden...heden...zelfs in de toekomst!

SALVATION! Anointed Prayer #1 

RE-DEDICATION TO GOD! Anointed Prayer #2 

 

Bekijk deze videos, luister naar de boodschap en bid mee. U mag ons ook bellen, tel. 0180-621177.    

Bidt alstublieft met broeder Morris mee om de Here Jezus Christus te ontvangen als uw Redder en Heer! 

Het Plan van Redding

God zegt dat om in de Hemel te kunnen komen, men wedergeboren moet worden. In Johannes 3:7, zegt Jezus tot Nikodemus..."Gijlieden moet wederom geboren worden". In de Bijbel geeft God ons het Plan van hoe wederomgeboren te worden, hetgeen "gered zijn van onze zonden" betekent. Gods Plan is eenvoudig! U kunt vandaag gered worden! 

God de Vader heeft u zo lief dat Hij Zijn eniggeboren gegeven heeft, Jezus, om uw zonden te dragen en in uw plaats te sterven. "Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheids Gods in Hem." (2 Korinthe 5:21) 

De Bijbel vertelt ons precies wat vereist is voor onze Redding. "Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het Woord des Geloofs, dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis....al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen." (Romeinen 10:8-11)      

Geloof enkel dat Jezus uw zonden gedragen heeft, in uw plaats gestorven is, begraven en uit de doden opgewekt. Zijn Opstanding geeft ons een sterke verzekering dat wij eeuwig leven hebben wanneer wij Jezus Christus als onze persoonlijke Redder aannemen. "...want al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden". (Romeinen 10:13) 

Of u nu gebeden heeft met broeder Cerullo of met één van onze gebedsstrijders van MCWE kantoor in Barendrecht willen wij u zeggen: Hartelijk Gefeliciteerd voor het bidden van dit gebed met geheel uw hart. U behoort nu tot de Familie van God en heeft u het allergrootste geschenk ontvangen.

Wij hebben voor u ook nog een Speciaal Geschenk dat wij u willen toezenden. Het is een GRATIS boekje getiteld, "God heeft een Plan voor uw Leven" UW NIEUWE LEVEN (ook in engels). Dit boekje geeft u de antwoorden op uw levensvragen zoals: "Wie ben ik?" "waar ga ik heen?" en "Waar kom ik vandaan?". 

Om dit boekje te ontvangen neemt u contact met ons op per telefoon of per e-mail, u geeft ons uw naam en adresgegevens en een telefoonnummer zodat wij ook met u contact kunnen opnemen.

Morris Cerullo W.E. Nederland, Tel. 0180-621177 - E-mail: info@mcwe.nl (t.a.v. Nico & Josta Aarnoudse)

NICO & JOSTA AARNOUDSE - DIRECTORS MORRIS CERULLO WERELD EVANGELISATIE NEDERLAND    

            

New!! : 247VICTORY.COM

KLIK OP DE AFBEELDING HIERBOVEN OM DOOR TE GAAN NAAR 247VICTORY.COM!!! 

CLICK ON THE PICTURE ABOVE TO BE DIRECTED TO 247VICTORY.COM!!! 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Partner with God's Servant and Reach the World!

Partner met Gods dienaar en Bereik de Wereld! 

Het Elia Instituut - Thuis Bijbel School

  • Engelstalig en Nederlandstalig Pakket 
  • voor informatie bel 0180-621177 

Biddende bij de Westelijke Muur in Jeruzalem.

Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn. Psalm 102:14   

Wereldwijde Gebeds Commando Centrum

Klik op de afbeelding hierboven voor gebedspunten!

Click on the image above for prayertargets!

De begindagen...

Dochters van Miriam - Joods Weeshuis in New Jersey

© 2011 - 2017 MORRIS CERULLO WERELD EVANGELISATIE NEDERLAND | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel